Podziekowanie

Referendum w gminie Mosina, to przełomowy moment w dziejach naszej Małej Ojczyzny, historia zapamięta datę 13 listopada 2022 roku, jako dzień wielkiej mobilizacji społeczeństwa, to sukces mieszkańców!

W imieniu inicjatorów uchwały o referendum, klubu Odnowa, chcę podziękować każdemu, kto odpowiedział na naszą inicjatywę i stawił się tego dnia przy urnie, bardzo dziękujemy szczególnie wszystkim osobom, które wsparły nasze działania informacyjne w kampanii referendalnej.

Dziękujemy!

Mieszkańcy pokazali swoją siłę i jedność, to znaczące zwycięstwo demokracji niech będzie przestrogą dla mosińskich władz samorządowych, że nie wolno zapominać o dialogu ze społeczeństwem.

w imieniu klubu Odnowa
Roman Kolankiewicz